تغییر رمز اپل آیدی

  • ابتدا وارد سایت اپل به آدرس appleid.apple.com شده.
  • در قسمت مدیریت حساب کاربری اپل آیدی خود بر روی گزینه change password در قسمت security کلیک کنید.
  • بخش های مربوطه را به ترتیب پر کنید شامل:

رمز فعلی current password

رمز جدید new password

تکرار رمز جدید confirm password

رمز انتخابی شما باید شامل حداقل یک حرف کوچک و یک حرف بزرگ انگلیسی و یک علامت باشد به همراه عدد و از حداقل  7 کاراکتر تشکیل شده باشد.

  • پس از تکمیل این بخش با کلیک روی change password تغییرات را ذخیره کنید.

اکنون می توانید از رمز جدید خود برای ورود به سایت اپل و مدیریت اپل آیدی خود استفاده کنید.