تغییرات در ساخت اپل آیدی

با توجه به تغییرات در نحوه ساخت اپل آیدی از تاریخ 14 تیرماه سال 96 برای ساخت اپل آیدی باید قبل از ساخت نهایی اکانت اقدام به تایید ایمیل کرد. 

درگذشته می شد بعد از ساخت اکانت به تایید یا وریفای ایمیل مربوط به اکانت اپل ایدی اقدام کرد . اما از تاریخ تیرماه امسال (96) امکان ساخت فقط با تایید ایمیل قبل از ساخت امکان پذیر است .