ساخت اپل آیدی آمریکا - ایمیل انتخابی شما

در وارد کردن آدرس ایمیل و موبایل خود دقت کنید . (شماره موبایل و ایمیل حتما وارد شود.) , نباید روی اکانت ایمیل وارد شده قبلا اپل آیدی ساخته شده باشد.